مدارک لازم برای مصاحبه

مدارک لازم جهت شرکت در مصاحبه دکتری تخصصی سال 96

داوطلبان محترم،

لازم است قبل از مراجعه به واحد نسبت به تکمیل فرم اطلاعات اولیه اقدام و فرم تکمیل شده را به همراه مدارک زبر در زمان مصاحبه ارائه نمایند:

الف: مدارک الزامی:

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اصل فیش بانکی به مبلغ 700000 ربال به حساب سیبا به شماره 0105645020003 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی

ب: مدارکی که ارائه آنها برای کسب امتیازات مربوطه و اطلاع گروه مصاحبه کننده مورد تاکید است:

1- تصویر مدرک کارشناسی و ریز نمرات مقطع مذکور

2- تصویر مدرک کارشناسی ارشد و ریز نمرات مقطع مذکور(درصورت اتمام تحصیلات این مقطع)

3- یک نسخه از پایان نامه کارشناسی ارشد (در صورت دفاع از پایان نامه)

4- مدرک زبان انگلیسی معتبر(در صورت موجود بودن)

5- تصویر مقالات (درصورت انتشار مقاله)

6- کتب (ترجمه یا تالیف)

7- تصویر مدارک مربوط به اختراع ثبت شده

8- تصویر مدارک و احکام مربوط به جشنواره های علمی معتبر

9- مدارک مربوط به شرکت در جشنواره و مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر

 

دانلود فایل مدارک مورد نیاز

 

زمان بندی نوبت ها:

نوبت صبح :  ساعت 8  

نوبت عصر :  ساعت 13